เส้นทางกู้แผ่นดิน พระเจ้าตากฯ : ทำไมต้องหนีมายังทางตะวันออก?

250 ปีที่ผ่านมา เมื่อพระยาตาก เชื้อจีน ต่อมากลายเป็นพระมหากษัตริย์ ที่ทรงกู้บ้านกู้เมือง

แล้วประชาชนเรียกขานพระองค์ในพระนาม พระเจ้าตากสิน

ก่อนกรุงแตก ในเดือนมกราคม พ.ศ.2309 พระยาตาก พร้อมไพร่พล พระยาตากฯ พร้อมไพร่พลราว 500 คน ได้ตีฝ่ากองทัพพม่าออกจากกรุงศรีอยุธยาไปตามเส้นทางตะวันออก ก่อนที่กรุงแตก ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2310

พระยาตากไม่ใช่คนแรกและคนสุดท้าย ที่หลบหนี เพราะระบบการเมืองและสังคมของราชอาณาจักรอยุธยาได้ล่มสลายลงก่อนที่อังวะจะยกเข้าตีจนกรุงแตก

มีคำถามเสมอว่า ทำไมต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออก? และไม่วางดาบไม่เจรจา? เพราะอะไร?

จนมาฟื้นฟูราชอาณาจักรอยุธยาจนสำเร็จที่ กรุงธนบุรี

มีข้อมูลมานำเสนอ โดย ปรามินทร์ เครือทอง

ใน ทัวร์ศิลปวัฒนธรรม เส้นทางกู้แผ่นดิน พระเจ้าตาก

เดินทางวันที่ 24 -25 มิถุนายน 2560

สอบถามได้ที่ 082 993 9097 , 082 993 9105