หลวงวิจิตรวาทการ กับงานโฆษณา “เพื่อชาติ”

ในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของไทย
ตลอดเวลากว่าแปดสิบปีที่ผ่านมา
ไม่มีงานของปัญญาชน หรือนักคิด นักเขียนคนใด
ที่จะมีอิทธิพลซึมลึกและจำหลักหนักแน่นอยู่ในความรู้และความคิดของคนไทย เท่ากับงานของหลวงวิจิตรวาทการ…

เขาคือผู้บอกกับเราว่า ใครบ้างคือต้นตระกูลไทย

เขาคือผู้ย้ำว่าคนไทยมาจากภูเขาอัลไต และ “ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในบูรพา”

เขาคือคนที่บอกว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินไม่ได้ถูกประหารชีวิต และ ฯลฯ

ซึ่งทั้งหมดนั้นกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่ลบไม่ได้ในปัจจุบัน!

ถ้าจะเข้าใจประวัติศาสตร์ความคิดและการเมืองสมัยใหม่
ก็ต้องเข้าใจหลวงวิจิตรวาทการ
และงาน “เพื่อชาติ” เหล่านั้น!

มาฟังที่งานสโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนา

นำเสวนาโดย
ผศ. ดร. ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์อัครพงษ์ ค่ำคูณวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องโถงมติชนอคาเดมี

โปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร. ๐ ๒๕๘๐ ๐๐๒๑-๔๐ ต่อ ๑๒๐๖, ๑๒๒๘ (ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙)

พิเศษ! สำหรับลูกค้า AIS สำรองที่นั่ง ๓๐ ท่านแรก รับพ็อคเก็ตบุ๊กฟรี (โปรดแสดงสิทธิ์ต่อเจ้าหน้าที่ในวันงาน)