มูลนิธิโครงการตำราฯ ปีนี้มุ่งเน้นกิจกรรมวิชาการด้านอยุธยา พระเจ้าตาก อาเซียน

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่ก่อตั้งโดย ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้ประชุมกรรมการประจำปีที่ 51 ของมูลนิธิฯ โดยมี ศ.เพ็ชรี สุมิตร เป็นประธาน ศ.เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม รองประธาน และ ศ.พิเศษ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เลขานุการ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560

โดยปีนี้มุ่งเน้นกิจกรรมวิชาการด้านอยุธยา พระเจ้าตาก อาเซียน และการเผยแพร่ความรู้ในยุคไอที