เอกสารพม่าชี้ กองทัพพม่าทำธงรูป “พระนเรศวร” ก่อนออกรบ

ภาพนูนต่ำประดับฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระนเรศวรที่ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

เอกสารพม่าชื่อ “มหาราชวงศ์พงศาวดารพม่า” บันทึกว่า พระเจ้ากรุงอังวะจะยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยา โปรดให้ทำพิธีทางไสยศาสตร์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ทหารพม่าฮึกเหิม

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำขึ้นคือ ธงเป็นรูปพระนเรศวร ดังมีข้อความว่า

“ครั้น ณ วัน ๑ ฯ ๗ จุลศักราช ๑๐๖๑ พระเจ้ากรุงอังวะพระองค์ทรงตรัสให้ทำกลองพิไชยฤกษ แลเขียนธงเปนรูปพระนเรศคู่ ๑ เปนราชสีห์คู่ ๑ ธง ๒ คู่นี้ทำด้วยยันต์แลเวทย์มนต์ที่ทรงทำขึ้นสำหรับไปตีกรุงศรีอยุทยยา”

คำถามคือ พม่าทำธงรูปพระนเรศวรไปทำไม? เพื่ออะไร? อธิบายได้อย่างไร? หรือเพียงเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ทหารพม่าฮึกเหิม?


ที่มา: คัดจากบางส่วนของบทความ “สงครามยุทธหัตถีและพระนเรศวรรบพม่า ในทัศนะของมหาราชวงศ์พงศาวดารพม่า” จากศิลปวัฒนธรรม ฉบับพฤศจิกายน 2544


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 28 มกราคม 2559