“อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์” ฝีมือคนไทย ที่รัฐบาลทูลเกล้าฯถวาย แด่สมเด็จพระสันตะปาปา

ฉลองพระองค์อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 4 ชุด ที่รัฐบาลทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย. 2562 ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลไทยและสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสเชิญเฉลิมฉลอง 350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยาม และฉลอง 50 ปีแห่งสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและนครรัฐวาติกัน

โดยในวันนี้ (21 พฤศจิกายน 2562) สมเด็จพระสันตะปาปาเสด็จเยือนทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะทูลเกล้าฯ ถวายฉลองพระองค์อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ (holy vestment)จำนวน 4 ชุด (แต่ละชุดประกอบไปด้วยฉลองพระองค์กาสุลา และพระมาลาทรงสูง) เพื่อเป็นของที่ระลึก แด่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส

อธิวัฒน์ กับฉลองพระองค์​สมเด็จพระ​สันตะปาปา​ เมื่อครั้งเสด็จ​ออกถวายมิสซาวันอาทิตย์​พระมหา​ทรมาน มหาวิหารนักบุญ​เปโตร นครรัฐวาติกัน​

ฉลองพระองค์อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว มีนายอธิวัฒน์ ชื่นวุฒิ นักออกแบบอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ไทย แบรนด์ซางตุส ประเทศไทย เป็นผู้ออกแบบ ซึ่งเคยออกแบบและจัดทำอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ถวายสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรานซิส ถึง 2 ครั้งด้วย คือ พ.ศ. 2560 คราวเสด็จเยือนประเทศเมียนมา และ พ.ศ. 2561 เมื่อพระองค์เสด็จออกถวายมิสซาวันอาทิตย์พระมหาทรมาน ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน

นายอธิวัฒน์ ชื่นวุฒิ ผู้ออกแบบกล่าวว่า อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์เลือกใช้ผาแพรวาจากอีสาน เพราะรัฐบาลต้องการให้สนองพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงเป็นผู้นำการเผยแพร่ผ้าไหมไทยสู่ประชาคมโลก และอีกเหตุผลหนึ่งที่เลือกใช้ผ้าแพรวาอีสานในการออกแบบครั้งนี้ คือเพื่อระลึกถึงบุญราศีและมรณสักขีชาวไทยอีสานทั้ง 7 ท่านแห่งสองคอน (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งในจังหวัดมุกดาหาร) ที่ได้ยืนหยัดในความเชื่อทางศาสนาของตนแม้จะต้องพลีชีวิตก็ตาม

ลายไม้กางเขน รวงข้าว และเถาองุ่น อันเป็นลายสัญลักษณ์ทางศาสนาคริสต์

ส่วนลวดลายที่ปักประกอบไปด้วยลายไม้กางเขน รวงข้าว และเถาองุ่น อันเป็นลายสัญลักษณ์ทางศาสนาคริสต์ ไม้กางเขนหมายถึงการไถ่บาปให้มนุษย์ของพระเยซูเจ้าด้วยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนของพระองค์, รวงข้าวและเถาองุ่น ยังเป็นสัญลักษณ์สำคัญในพิธีมิสซา นอกจากนี้ยังมีลวดลายอีสาน และลวดลายไทยประยุกต์ต่างๆ อาทิเช่น ลายขอท้องปุ้ง ลายขอไต่เครือ ลายขอไต่น้อย ลายบันไดสวรรค์ ลายกระหนก ลายประจำยาม ฯลฯ เพื่อสื่อถึงความเป็นไทย

สำหรับสีของอาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 4 ชุด เป็นสีแบบไทยโบราณหรือที่เรียกกันว่า Thai Tone ได้แก่

1.ชุดสีขาว ผ้าตัวชุดใช้เป็นผ้าสีสังข์ ผ้าปักแถบกลางและปกคอเป็นสีฝาด

2.ชุดสีแดง ผ้าตัวชุดใช้ผ้าสีแดงตัด ผ้าปักแถบกลางและคอปกเป็นสีก้านดอกกรรณิการ์

3.ชุดสีเขียว ผ้าตัวชุดใช้ผ้าสีเขียวตองอ่อน ผ้าปักแถบกลางและคอปกเป็นสีเขียวไพร

4.ชุดสีม่วง ผ้าตัวชุดใช้ผ้าสีม่วงเม็ดมะปราง ผ้าปักแถบกลางและคอปกเป็นสีลูกหว้า

อนึ่ง โดยปกตินักบวชในศาสนาคริสต์จะใส่ชุดเสื้อผ้าสีขาว เหมือนกับเป็นเครื่องแบบปกติ แต่ในพิธีกรรมของคาทอลิก จะมีการใช้อาภรณ์ศักดิ์สิทธิ์สีต่างๆ 5 สี คือ สีขาว, เขียว, แดง, ม่วง และชมพู ที่มีการใช้แตกต่างกันไปตามที่ปฏิทินคาทอลิกกำหนดไว้ เช่น –สีเขียวใช้ในพิธีกรรมทั่วไป, สีขาว-ใช้ในเทศกาลอีสเตอร์,คริสต์มาส และงานฉลองแม่พระนักบุญที่ไม่ใช่มรณะสักขี, สีแดง-เป็นงานฉลองเกี่ยวกับไม้กางเขน, พระจิตเจ้า และนักบุญที่เป็นมรณะสักขี, สีม่วง-เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า เทศกาลมหาพรต

ข้อมูลและภาพประกอบจาก  นายอธิวัฒน์ ชื่นวุฒิ


เผยครั้งแรกในระบบออนไลน์เมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2562