“พัดยศ” หน้าพระพิธีธรรม ตั้งไว้ทำไม?

“พัดยศ” หน้าพระพิธีธรรม

“พัดยศ” หน้าพระพิธีธรรมเป็นพัดยศประจำตำแหน่ง พระราชาคณะชั้นสามัญยก

“พัดยศ” ลักษณะเป็นเป็นพัดแฉกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ พื้นกำมะหยี่สลับสี แดงเขียว ปักดิ้นด้านลายก้ามปูรักร้อยใบเทศ ใจกลางปักเป็นหน้าราหูเล็ก แฉกใบใหญ่ 5 กลีบ ด้ามงาต่อ ส้นและคอแกะเป็นบัวกลุ่ม ยอดแกะเป็นบัวซ้อน

p03

มูลเหตุแห่งการตั้งพัดยศหน้าพระพิธีธรรม

แต่เดิมพระพิธีธรรมไม่ได้สวดเพียงอภิธรรมเท่านั้น ยังมีหน้าที่ สวดภาณวาร หรือ สวดอาฏานา ในพิธีตรุษด้วย ภายหลังยกเลิกพิธีตรุษแล้วจึงเหลือเพียงสวดอภิธรรมเท่านั้น

ดังนั้นในสมัยก่อนจึงมีพระราชาคณะรูปหนึ่งไว้คอยตรวจทานบทสวด และไว้ถวายอดิเรก ต่อมาพระราชาคณะสำหรับทวนได้ยกเลิกไป แต่พัดยศก็ยังคงติดอยู่หน้าตู้พระอภิธรรมจนถึงปัจจุบันนี้

อ่านเพิ่มเติม :

p01
พระพิธีธรรม

ข้อมูลจาก :

พระมหาปกรณ์ กิตฺติธโร ป.ธ.9 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2559