“ขัตติยนารีแห่งราชสำนักศรีอยุธยา”

ขัตติยนารีคนสำคัญของอยุธยาไม่ได้มีแค่สมเด็จพระสุริโยทัย หรือพระสุพรรณกัลยา แต่ยังมีสมาชิกราชวงศ์ฝ่ายหญิงอีกหลายท่านที่มีบทบาทสำคัญไม่ควรมองข้าม ส่วนจะเป็นใครและมีบทบาทเช่นใดบ้างขอเชิญท่านผู้สนใจเข้ารับฟัง “สโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนา” ประจำเดือนสิงหาคม ในหัวข้อ “ขัตติยนารีแห่งราชสำนักศรีอยุธยา”

โดย รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ ดำเนินการเสวนา

พบกันวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องโถงมติชนอคาเดมี เวลา 13.30-16.30 นาฬิกา

โปรดสำรองที่นั่งล่วงหน้า โทร 0 2580 0021-40 ต่อ 1206,1228 เริ่มรับจองวันศุกร์ 18 สิงหาคม ในเวลาทำการ

พิเศษ! สำหรับลูกค้า AIS สำรองที่นั่ง 30 ท่านแรก รับพ็อคเก็ตบุ๊กฟรี (โปรดแสดงสิทธิ์ต่อเจ้าหน้าที่ในวันงาน)