งดงาม “ตรีศูล” ของทูลพระขวัญรัชกาลที่ 5 ถวายพระจักรพรรดิฟรันซ์ โจเซฟ แห่งออสเตรีย

งดงาม “ตรีศูล” ของทูลพระขวัญรัชกาลที่ 5

“ตรีศูล” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ส่งไปเป็นของทูลพระขวัญตอบแทนที่พระจักรพรรดิฟรันซ์ โจเซฟ แห่งออสเตรีย ส่งของทูลพระขวัญมาถวาย ปัจจุบันจัดแสดงที่ Weltmuseum Wien กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย

“ตรีศูล” ลักษณะเป็นหลาวสามง่าม เรียกสั้นๆ ว่า “ตรี” ด้ามเป็นทองคำลงยาสี ตรงง่ามเป็นตราแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่ 5 มีมกรคายง่ามออกซ้าย ขวา ใบมีดเป็นงานคร่ำทอง

Weltmuseum Wien พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ปิดปรับปรุงไปหลายปี เปิดให้เข้าชมได้เมื่อปลายปี 2560

[ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Pakorn Kittitharo]


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป