ชาวมุสลิม “งัดลูกตา” ตัวเอง เพื่อรำลึกถึงผู้เผยแพร่ซูฟีอิสลามในอินเดีย!?

ชาวมุสลิมใช้ของแข็งมีคมแทงเข้าไปในตาของตัวเองเพื่อแสดงถึงพลังแห่งศรัทธาระหว่างเทศกาลเอิร์สในเมืองอัจเมอร์ รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2016 (AFP PHOTO / Shaukat Ahmed)

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2016 ศาสนิกจากหลายกลุ่มความเชื่อได้เดินทางมาแสวงบุญยังเมืองอัจเมอร์ ประเทศอินเดีย ในเทศกาลเอิร์ส (Urs Festival) เพื่อร่วมรำลึกวันครบรอบการจากไปของ โมนอุดดิน คิสตี (Moinuddin Chishti) ผู้ก่อตั้งกลุ่มความเชื่อแบบคิสตียะซูฟี (Chishtiya Sufi) ความเชื่ออีกแขนงหนึ่งของอิสลาม ในประเทศอินเดีย

AFP PHOTO / Shaukat Ahmed
AFP PHOTO / Shaukat Ahmed

ท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักจากผู้ศรัทธาบางส่วนได้ใช้ของมีคมทิ่มแทงตนเอง บ้างก็ใช้ของแข็งงัดลูกตาของตัวเองออกมาจนปูดโปน

AFP PHOTO / Shaukat Ahmed
AFP PHOTO / Shaukat Ahmed

ทั้งนี้ Encyclopedia Britannica กล่าวว่า ลัทธิซูฟีคือกลุ่มความเชื่อแบบอิสลามที่เชื่อในอำนาจลี้ลับ ผู้ศรัทธาเลือกที่จะค้นหาความรักและปัญญาอันจริงแท้ผ่านประสบการณ์ตรงในการได้สัมผัสกับพระเจ้าโดยอาศัยพิธีกรรมเชิงไสยศาสตร์ต่างๆ ซึ่งอิสลามกลุ่มอื่นๆ อาจมิได้ให้การยอมรับ