ขุนนางสยาม พ.3 ประวัติศาสตร์ “ข้าราชการ” ทหารและพลเรือน โดย ส.พลายน้อย

เริ่มมีขุนนางแต่ครั้งไหนยังสืบค้นไม่ได้ เท่าที่พบหลักฐานขณะนี้มีก่อนยุคกรุงศรีอยุธยา-กรุงสุโขทัย

แล้วยกเลิกไปเมื่อหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีพระบรมราชโองการเรื่องยกเลิกบรรดาศักดิ์เมื่อ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2485

”ขุนนางใหญ่” ในระบบและนอกระบบราชการเกิดขึ้นมา

ส. พลายน้อย เลยขุดรากเหง้าเหล่าขุนนางแต่ปางก่อนมาบอกให้รู้ทั่วกัน