“สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ผ้าไทย ใส่แล้วเก๋ ครม. เห็นชอบ “มาตรการ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย” โดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

นับเป็นนิมิตหมายอันดี เมื่อ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบ “มาตรการ ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย” โดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพหลัก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน ที่กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกันจัดขึ้น ถือเป็น “ครั้งแรก” ในประวัติศาสตร์ ที่มีการส่งเสริมให้ข้าราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่นเพิ่มขึ้นหรืออย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน เป็นนโยบายรัฐบาล

หลังจากวิกฤตโควิด-19 “มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ และสวมใส่ผ้าไทย” เป็นหนึ่งใน “มาตรฐานใหม่” หรือ นิวนอร์มอล (New Normal) ที่จะทำให้ “ความนิยมไทย” กลับมาคึกคักอีกครั้ง วิถีใหม่นิวนอร์มอลใส่ผ้าไทยชิคๆ คูลๆ ดีไซน์สุดเก๋หาซื้อไม่ยาก ทั้งร้านผ้าไทยทุกจังหวัด หรือคลิกเข้าไปใน www.otoptoday.com มีสินค้า ที่ผลิตจากผ้าไทยของทุกจังหวัดจำหน่ายทุกประเภท ทั้งผ้าทอ เสื้อ กระโปรง กางเกง กระเป๋า รองเท้า หมวก ผ้าพันคอ ของชำร่วย สารพัด หลากหลายให้เลือกสรร หรือถ้ายังไม่จุใจ พ่อค้าแม่ค้าผ้าไทยทันสมัย เปิดเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไอจี แบรนด์ของตัวเอง จำหน่ายสินค้าสารพัด สอบถาม เพิ่มเติมได้ที่ กรมการพัฒนาชุมชน โทร. 0-2141-6166 หรือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ

“เชิญชวนคนไทยหันมา นิยมไทย คือ กินของไทย ใช้ของไทย เที่ยวในไทย สวมใส่ผ้าไทยทุกวัน ถ้าทุกคนร่วมกันทำเราจะช่วยให้ เศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน ถ้าเราหมุนเวียนในประเทศเรา
มากเท่าไหร่ ก็คือการกลับฟื้นคืนสภาพของเศรษฐกิจจะ รวดเร็ว ถ้าเรายึดมั่นและเข้มแข็งในเรื่องนิยมไทย เชื่อมั่นว่า ใน 1 ปี เราจะแก้ไขปัญหาที่จากที่เราคาดว่าจะกระทบไป 2-3 ปีได้ เราจะก้าวข้ามวิกฤต ไปด้วยกันได้ทั้งประเทศ” 

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ
ประธานสภาสตรีแห่งชาติ
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

“ดีใจที่ ครม. มีมติออกมา ถือเป็นสิ่งที่ตอกย้ำให้เราเกิดความ เชื่อมั่นว่าผ้าไทยยังคงอยู่คู่กับสังคมไทย และเป็นกำลังใจ ชาวบ้านคนทอผ้าในฐานะภาคการผลิต เราต้องภาคภูมิใจในการสวมใส่ผ้าไทยเพื่อให้ ความต้องการสวมใส่ผ้าไทยเป็นตัวกระตุ้นทำให้ภูมิปัญญานี้
ยังคงอยู่กับพ่อครูแม่ครูและลูกหลานที่จะสืบทอดวิชาทอผ้า ต้องกราบขอบพระคุณทางรัฐบาลที่ได้กรุณาช่วยให้มีมติ ที่สำคัญเรื่องนี้ มาต่ออายุลมหายใจของผ้าไทย” 

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.)
กระทรวงมหาดไทย