สรงน้ำ “พระเจ้าเซจง”

การทำความสะอาดอนุสาวรีย์พระเจ้าเซจงในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2016 AFP PHOTO / JUNG YEON-JE

ภาพคนงานชาวเกาหลีใต้ใช้น้ำแรงดันสูงทำความสะอาดรูปปั้นสัมฤทธิ์ของพระเจ้าเซจง (Sejong) กษัตริย์เกาหลีผู้ครองราชย์ในช่วงศตวรรษที่ 15 (ค.ศ. 1419-50) ระหว่างการทำความสะอาดใหญ่ในกรุงโซลเพื่อรับฤดูใบไม้ผลิเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2016

ทั้งนี้ พระเจ้าเซจง ได้รับการขนานนามว่าเป็น “มหาราช” จากความสำเร็จในการสร้างความก้าวหน้าทางวัฒนธรรมให้กับราชอาณาจักร และได้รับการยกย่องในฐานะผู้พัฒนาตัวอักษร “ฮันกึล” ในภาษาเกาหลีที่ยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบัน และการพัฒนาระบบอักษรที่เข้าใจง่ายนี้ได้ช่วยส่งเสริมให้ชาวเกาหลีสามารถอ่านออกเขียนได้มากขึ้น

พระองค์ยังเป็นกษัตริย์โชซอนอีกพระองค์ที่ใช้อำนาจลดบทบาททางอาณาจักรของสำนักสงฆ์ในศาสนาพุทธอย่างหนัก ในปี 1424 พระองค์ทำให้นิกายของศาสนาพุทธลดลงจาก 7 สำนักเหลือเพียง 2 สำนัก และยังมีคำสั่งจำกัดจำนวนวัดและพระสงฆ์ในปกครองของพระองค์อีกด้วย

การกำจัดอิทธิพลของศาสนาพุทธของพระองค์เป็นไปเพื่อการปฏิรูปการปกครองตามลัทธิขงจื้อ จนทำให้ขงจื้อกลายเป็นบรรทัดฐานของสังคม ขณะเดียวกันพระองค์ก็เป็นผู้นับถือศาสนาพุทธจึงพยายามสร้างความสมดุลระหว่างแนวคิดสองสำนัก และส่งเสริมการปฏิบัติตามศาสนาพุทธในบริบทที่ไม่ก้าวก่ายต่ออำนาจของอาณาจักร


ข้อมูลจาก “Sejong”. Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online.
Encyclopædia Britannica Inc., 2016. Web. 13 Jun. 2016
<http://global.britannica.com/biography/Sejong-Korean-ruler>.