นิทรรศการ “ของรัก ของหวง : หัตถกรรมล้ำค่า รักษาไว้ให้ถึงลูกหลาน”

งานผ้าทอในชาติพันธุ์ไทลื้อจากแหล่งต่างๆ ของครูสิริวัฑน์ เธียรปัญญา

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ จัดงานนิทรรศการ “ของรัก ของหวง : หัตถกรรมล้ำค่า รักษาไว้ให้ถึงลูกหลาน”  ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน ณ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(ซ้าย) เครื่องทองโบราณ ของสะสมของคุณพุทธพงษ์ เพียรเจริญ (ขวา)ผ้าสไบปักห่มพระพุทธรูป ของวัดราชประดิษฐ์สถิตย์มหาสีมาราม

โดยผลงานที่นำแสดงนั้น มีทั้งที่เป็นงานฝีมือของครูช่างหรือทายาท และที่เป็นของสะสมจำนวนกว่า ๒๐๐ ชิ้น ซึ่งบางชิ้นมีอายุกว่า ๒๐๐ ปี  เช่น เครื่องเงินสลักดุนเทคนิคเชิงช่างชั้นสูงตามแบบราชสำนักนับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา, โถปริกกระเบื้องเบญจรงค์สมัยกรุงศรีอยุธยาและต้นกรุงรัตนโกสินทร์

(ซ้าย) ผ้าโบราณอายุกว่า ๑๐๐ ปี ของครูสุรโชติ ตามเจริญ (ขวา) งานทอผ้าของไทยวน(เมืองแพร่) และผ้าเก่าของบรรพบุรุษ อายุกว่า ๒๐๐ ปี ของครูประนอม ทาแปง

เพื่อให้นิทรรศการครั้งนี้เป็นเวทีให้ผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปหัตถกรรม, ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ตลอดจนนักสะสม ได้มีโอกาสพบปะได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ถ่ายทอดแรงบันดาลใจ และแบ่งปันประสบการณ์ในงานศิลปหัตถกรรมร่วมกันระหว่างช่างผู้สร้างงาน และ นักสะสม และผู้สนใจทั่วไป

เครื่องเบญจรงค์ของครูวิรัตน์ ปิ่นสุวรรณ