9 มิถุนายน วันอานันทมหิดล

"สองพี่น้อง" ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ เมื่อ ๗๕ ปีล่วงแล้ว เราได้สูญเสียพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่ง และได้มีพระมหากษัตริย์อีกพระองค์หนึ่ง บัดนี้ทั้งสองพระองค์ได้สถิตอยู่ร่วมกันแล้ว น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ (ภาพจากหนังสือ “เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์” พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์. ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๐, หน้า ๒๖๗.)

9 มิถุนายน 2489-2564 วาระคล้ายวันสวรรคต เป็นปีที่ 75
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8

“ยุวกษัตริย์พระองค์หนึ่งเสด็จสวรรคตไปแล้ว ยุวกษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งก็เสด็จขึ้นครองราชย์ต่อไป”
(ข้อความตอนท้ายในหนังสือ “เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์” พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์)

วันอานันทมหิดล เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489 และด้วยความสำนึกในพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันมีเป็นอเนกประการ ประชาชนชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ 9 มิถุนายนของทุกๆ ปี เป็นวันอานันทมหิดล เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน

 

ลดแรง 30% สมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรมในวันที่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 64 ลดราคา 30% แถมฟรีอีก 1 เดือน (12 ฉบับ / 1 ปี + แถมฟรี 1 เดือน) คลิกสมัครหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 9 มิถุนายน พ.ศ.2562

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป