“เรื่องนี้ยังเข้าใจกันผิดว่าเขาพระวิหารเป็นของเขมรทั้งหมด…”

“เรื่องนี้ยังเข้าใจกันผิดว่าเขาพระวิหารเป็นของเขมรทั้งหมด ที่จริงไม่ใช่อย่างนั้น ศาลโลกไม่ได้ตัดสินอย่างนั้น ศาลโลกตัดสินว่าให้คืนการครอบครองวิหารปราสาทกับบริเวณ ไม่ใช่ทั้งเขา…”

คำสัมภาษณ์ของ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ผู้เป็นทนายให้กับประเทศไทยในกรณีพิพาทไทย-กัมพูชา เหนือดินแดนบริเวณเขาพระวิหาร ให้สัมภาษณ์กับมติชนรายวัน ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2535