“การฝึกจิตคือการพัฒนาซอฟต์แวร์” รับสั่งกรมหลวงวชิรญาณสังวร

กรมหลวงวชิรญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (ภาพจาก "พระผู้พร้อมฯ")

เมื่อประมาณปี 2525 ขณะนั้น สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ดำรงสมณศักดิ์เป็น สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระชันษา 70 ปี ในเวลานั้น พระอนิลมาน ธมฺมสากิโย (ศากยะ) (ปัจจุบันคือ พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)) พระสงฆ์ชาวเนปาลที่ถวายงานใกล้ชิดเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ต้องการซื้อคอมพิวเตอร์มาใช้ในสำนักเลขานุการ

แต่การเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในวัดเวลานั้นยังไม่ค่อยแพร่หลาย และดูไม่เหมาะสมสำหรับพระสงฆ์ ที่สำคัญคือ “ราคาแพง” คอมพิวเตอร์แบบ 16 บิต ราคาเครื่องละ 3-4 แสนบาท พระอนิลมานจึงไปกราบทูลขอประทานอนุญาตนำคอมพิวเตอร์มาใช้ และอธิบายการทำงานของคอมพิวเตอร์ถวายอย่างละเอียด เจ้าพระคุณสมเด็จฯ นิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะซักถามเพิ่มเติม พระอนิลมานเล่าเหตุการณ์ครั้งนั้นว่า

“สิ่งแรกที่พระองค์รับสั่งก็คือ คุณไปนั่งกรรมฐานดีกว่า ไปฝึกปฏิบัติดีกว่า ใจอาตมาที่พองโตเลยแฟบลง ในใจตอนนั้นก็ยังคิดว่าพระองค์สูงอายุแล้ว ก็คงไม่มาสนใจของใหม่ๆ แบบนี้

พระองค์ตรัสต่อว่า ถ้าคุณฝึกปฏิบัติ คุณก็ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ เพราะตัวคุณนั้นแหละเป็นคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ยังต้องใช้คีย์บอร์ดป้อนข้อมูล คุณก็มีตั้งแต่เกิด มีอายตนะ ตาหูจมูกปากลิ้น ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ คุณก็รับข้อมูลตลอดเวลา ฮาร์ดดิสก์ของเรามีไม่จำกัด ไม่เหมือนคอมพิวเตอร์ ถ้าขาดสมาธิ ขาดการฝึกจิต ก็เหมือนขาดซอฟต์แวร์ ไม่มีซอฟต์แวร์คุณก็มั่ว

พระองค์ฟังแค่นี้ ก็เข้าใจระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์หมดเลย

พระองค์รับสั่งว่า การฝึกจิตคือการพัฒนาซอฟต์แวร์ พระองค์ก็ถามอาตมาว่า คุณเคยฝันไหม อาตมาก็บอกว่า เคยฝัน ฝันว่าบินได้ก็เคย พระองค์รับสั่งว่า คุณฝันว่าบินได้ ก็เพราะข้อมูลมันสับสน เวลามีสติอยู่ สามารถแยกข้อมูลออก เราก็รู้ว่าคนบินไม่ได้ แต่เวลาหลับ ไม่มีสติสัมปชัญญะ ดังนั้น พระอรหันต์จึงไม่ฝัน (เมื่อ) จิตใจชัดเจน ข้อมูลก็จะไม่สับสน

แล้วเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ก็รับสั่ง “อนุญาต” พร้อมกับรับสั่งว่า “ถ้าอย่างนั้น เอามาเพื่อที่นี่ด้วย” [ที่นี่-คำแทนพระองค์ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงนิยมใช้กับผู้ใกล้ชิด หรือในหมู่ญาติพี่น้อง]

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ยังทรงศึกษาคอมพิวเตอร์จากพระภิกษุที่มีความรู้ในเรื่องคอมพิวเตอร์เป็นประจำ จนทรงใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ ทรงใช้คอมพิวเตอร์ร่างเอกสารต่างๆ เอง เมื่อพระอนิลมานทูลว่าจะให้พิมพ์เอกสารให้หรือไม่ พระองค์กลับตอบว่า “พิมพ์เสร็จแล้ว คุณไปก๊อบปี้เอาสิ” พระอนิลมานกล่าว

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ 


ข้อมูลจาก :

สุภาภรณ์ อัษฎมงคล บรรณาธิการ., พระผู้พร้อม สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดพิมพ์น้อมถวายสมเด็จพระญารสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในงานบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันประสูติ เจริญพระชันษา 99 ปี  วันที่ 3 ตุลาคม 2555


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2564