จอมพล ป. เจ็บใจ ตรุษจีนทีไร เจ๊กขายหมู และร้านขายกับข้าว พากันปิดร้านหมด

บรรยากาศตลาดสด และเขียงหมูในเยาวราชเมื่อปี พ.ศ. 2540

“—รู้สึกเจ็บใจที่ถึงตรุษจีนทีไร เจ๊กปิดร้านขายของหมด หมูก็ไม่มีกินกับข้าวก็ไม่มีขาย เป็นเพราะคนไทยชอบแต่สบาย ทำราชการ ไม่รู้จักหัดทำมาค้าขายกับเขาบ้าง—”

เป็นคำให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ของ จอมพล . พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงสภาพของสังคมในสมัยนั้น ว่าการค้าขายแทบทั้งหมดอยู่ในมือของชาวจีนเกือบทั้งสิ้น

ดังนั้น เมื่อถึงเทศกาลอันเป็นประเพณีสำคัญของชาวจีน ร้านค้าของชาวจีนทั้งหมดจะหยุดดำเนินกิจการ เป็นเหตุให้เกิดความลำบากโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน*

และในอีกทางหนึ่งก็เป็นการแสดงความกังวลที่กิจการหลายๆ อย่างในเมืองไทยตกอยู่ในมือของคนจีน ซึ่งขณะนั้นสำนึกความเป็นไทยในหมู่คนจีนอพยพยังไม่มีเหมือนในปัจจุบัน


*หมายเหตุ : คัดจากคอลัมน์ “วาทะเล่าประวัติศาสตร์” โดย ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย ในศิลปวัฒนธรรม ฉบับ .. 2558

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป