แค่เปลี่ยนระบอบยังไม่พอ ต้องระวังไม่ให้ถอยกลับสู่ระบอบเดิม

ภาพถ่ายของจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1947 ภาพโดย AFP

“การเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้น ใช่ว่าจะเปลี่ยนแต่ระบอบแล้วย่อมเป็นการเพียงพอ…ยังต้องคอยควบคุมดูแลมิให้ถอยหลังกลับเข้าสู่ที่เดิมอีก…ผู้เปลี่ยนแปลงการปกครองและประชาชนส่วนมากได้คอยควบคุมดูแลระบอบการปกครองใหม่ไว้อย่างดีแล้วก็ตาม ก็ยังไม่วายมีบุคคลหรือคณะบุคคลคอยพลิกแพลงให้กลับเข้าสู่ระบอบเดิม”

จอมพล ป. พิบูลสงคราม
คำปราศรัยของนายกรัฐมนตรี
ปรับความเข้าใจ เกี่ยวแก่ความในคำพิพากษาศาลพิเศษเรื่องกบฏ
ประมวลคำปราศรัยและสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี, กรมโฆษณาการ, พ.ศ. 2483