“การปฏิบัติที่เป็นธรรม คือเสาค้ำที่มั่นคงของรัฐบาล” จอร์จ วอชิงตัน

จอร์จ วอชิงตัน (ค.ศ. 1732–99) (ภาพจากThe Clark, via https://www.clarkart.edu/Collection/7577)

จอร์จ วอชิงตัน ผู้นำของสหรัฐอเมริกาคนแรก เป็นเจ้าของวาทะ “The administration of justice is the firmest pillar of government”[1] หรือการปฏิบัติที่เป็นธรรม คือเสาค้ำที่มั่นคงของรัฐบาล[2]

เมื่อการเปลี่ยนแปลงทางอิสระภาพครั้งใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกาในอดีต ในเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่สหรัฐอเมริกาสามารถปลดแอกในการเป็นอาณานิคมออกจากเครือจักรภพอังกฤษ โดยมี จอร์จ วอชิงตัน (George Washington) ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพภาคพื้นทวีป นำการปฏิวัติครั้งสำคัญในการขับไล่กองทัพอังกฤษออกจากบอสตันในปี ค.ศ.1775-1783[3] ทำให้วอชิงตันเป็นที่จดจำในฐานะวีรบุรุษคนแรกในการสู้เพื่ออิสรภาพของอเมริกา

สหรัฐอเมริกาหลังจากที่อยู่ภายใต้อำนาจของของยุโรปอยู่หลายทศวรรษ ได้ส่งผลต่อการสะสมความกดดันเรื่องการเหยีอดชนชาติและการเอาเปรียบทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นในฝั่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งตกอยู่ภายใต้อาณานิคมยุโรป

จอร์จ วอชิงตัน เกิดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 1732 ในช่วงที่สังคมที่อยู่ภายใต้การถูกกดดันและเอาเปรียบของอาณานิคม เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ จอร์จ วอชิงตัน กลายมาเป็นผู้นำของชนชาติอเมริกาในการปฏิวัติสู่เสรีภาพ ผู้บังคับบัญชาการทางทหารสู่ประธานาธิบดีด้านเสรีนิยม ภายหลังการปฎิวัตินั้น จอร์จ วอชิงตัน ยังได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาในปี 1789 -1797

จอร์จ วอชิงตัน ในระหว่างการเป็นผู้นำประเทศเขาได้มีวลีคำคมที่สร้างแรงกระตุ่นให้กับประชาชนชาวอเมริกันไว้มากมาย อย่างวลีดังทางการเมือง เช่น

Liberty, when it begins to take root, is a plant of rapid”

เสรีภาพ ถ้ามันได้เริ่มตั้งรากขึ้นมาแล้ว มันจะกลายเป็นพืชที่เติบโตได้อย่างรวดเร็ว 

If freedom of speech is taken away, then dumb and silent we may be led, like sheep to the slaughter.”

ถ้าอิสระของการพูดโดนยึดไป ถ้าอย่างนั้นคนโง่และความเงียบจะเป็นผู้นำเหมือนกับพาแกะไปฆ่า

ผลงานสำคัญหนึ่งของ จอร์จ วอชิงตัน คือการสร้างเสรีภาพให้เกิดขึ้นในสภา โดยร่างรัฐธรรมนูญแห่งอเมริกาใน ค.ศ. 1789[4] ด้วยวิธีคิดและความเชื่อทางศาสนาของวอชิงตัน ที่ได้แสดงไว้ว่า

It is impossible to rightly govern a nation without GOD and the BIBLE”

เป็นไปไม่ได้ที่จะปกครองประเทศอย่างถูกต้อง โดยปราศจากพระเจ้าและพระคัมภีร์ไบเบิ้ล

การเปรียบเทียบไบเบิ้ลกับรัฐธรรมนูญ คือวิธีหนึ่งที่ จอร์จ วอชิงตัน สร้างความเข้าใจในความหมายของการปฎิบัติตามรัฐธรรมนูญได้ดี ซึ่งได้กลายมาเป็นต้นแบบของประธานาธิบดีคนแรกที่สร้างหลักแนวคิดทางการปกครองในเรื่องของเสรีภาพ ความเท่าเทียม ปัจเจกนิยม ระบอบประชาธิปไตย ในแบบชนชาติอเมริกาหรือที่เรียกแนวคิดดังกล่าวว่า American exceptionalism

จอร์จ วอชิงตัน ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 1799 เฮนรี ลี สมาชิกสภานิติบัญญัติสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวสดุดีเกียรติประวัติจอร์จ วอชิงตัน ได้อย่างประทับใจว่า “ในตอนที่รบ หรือในตอนที่สงบ เขาจะอยู่ในหัวใจของเพื่อนร่วมชาติ เขาคือที่หนึ่งสำหรับอเมริกาชนทั้งปวง”[5]

ไม่ใช้เพียงแต่วีรกรรมที่จอร์จ วอชิงตัน ได้ทิ้งไว้ข้างหลัง แนวคิดและวลีหลายประโยคของเขาได้สร้างแรงปลุกใจและความประทับใจให้กับสังคมอเมริกาและคนทั่วโลกให้สามารถจดจำคำพูดมาถึงปัจจุบัน

 


เชิงอรรถ

[1] Magna Carta,PRESIDENT’S MESSAGE, {online},https://www.nysba.org/WorkArea/DownloadAsset.aspx?id=56937,{12 December 2018}.page 5-6

[2] คำคมการเมือง,{online}, http://zenious27.blogspot.com/2012/05/blog-post.html,{12 December 2018}.

[3] Invasion of Quebec (1775),{online},https://en.wikipedia.org/wiki/George_Washington#CITEREFEllis2004.{12 December 2018}.

[4] George Washington,{online},.https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/george-washington/.{12 December 2018}

[5] Henry Lee III’s eulogy to George Washington ,{online},http://www.wikiwand.com/th/%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88_%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99{13 December 2018}.

อ้างอิง

George Washington. {12 December 2018}. https://www.mountvernon.org/library/digitalhistory/quotes/article/liberty-when-it-begins-to-take-root-is-a-plant-of-rapid-growth/

George Washington. {12 December 2018}. https://www.goodreads.com/author/quotes/4356.George_Washington

George Washington Quotes. {12 December 2018}. https://www.brainyquote.com/quotes/george_washington_118444


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562