สันติวิธีแบบ ติช นัท ฮันห์ ในวาทะ “ถึงต้องตายก็ไม่ยอมใช้ความรุนแรงโต้ตอบ”

ติช นัท ฮันห์ (Thich Nhat Hanh) เมื่อปี 2007 ภาพจาก HOANG DINH NAM / AFP
ติช นัท ฮันห์ (Thich Nhat Hanh) เมื่อปี 2007 ภาพจาก HOANG DINH NAM / AFP

ทหารผ่านศึกรายหนึ่งตั้งคำถามต่อ ติช นัท ฮันห์ (Thich Nhat Hanh) พระสงฆ์นิกายเซนจากเวียดนามผู้ปฏิเสธการใช้กำลังโดยสิ้นเชิง ว่า

“คุณจะทำยังไงหากมีคนต้องการฆ่าชาวพุทธจนหมดโลกและเหลือคุณเป็นคนสุดท้าย คุณจะไม่พยายามฆ่าคนที่ต้องการจะฆ่าคุณ ซึ่งจะเป็นการช่วยรักษาพุทธศาสนาไว้ด้วยหรอกหรือ”

ติช นัท ฮันห์ ได้ตอบกลับไปว่า

“อาตมาคงยอมให้เขาฆ่าให้ตายดีกว่า หากพุทธะและธรรมะคือสัจจธรรมอันเที่ยงแท้ย่อมไม่มีวันสูญสลายไปจากโลก แต่จะกลับคืนมา เมื่อผู้คนพร้อมที่จะแสวงหาสัจจธรรมให้ปรากฏขึ้นมาอีกครั้ง

การฆ่าย่อมเป็นการทรยศและทอดทิ้งต่อทุกคำสอนของอาตมา ซึ่งอาตมาขอเลือกที่จะปกป้องมันเอาไว้ ดังนั้นมันคงดีกว่าที่จะให้เขาฆ่าอาตมาเสีย โดยที่อาตมาจะขอยึดมั่นต่อจิตวิญญาณแห่งธรรมะต่อไป”

หมายเหตุ : อ้างอิงจากหนังสือ 50 Ideas You Really Need to Know โดย Peter Stanford


แก้ไขปรับปรุงเนื้อหาในระบบออนไลน์เมื่อ 27 พฤษภาคม 2560