สะใภ้หลวงต่างชาติแสดงท่าทีรังเกียจประเพณีมี “หลายเมีย” ของชายไทย

หม่อมคัทริน พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์พระโอรสและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ

“…ประเพณีหลายเมียซึ่งเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจมากนั้น เป็นที่ประพฤติปฏิบัติกันอย่างกว้างขวางในสังคมไทย ผู้ชายบางคนมีเมียถึงสิบคน บางคนก็มากกว่านี้ คนหนึ่งเป็นเมียหลวงส่วนที่เหลือก็เป็นเสมือนข้าช่วงใช้ในบ้าน…”

ข้อความตอนหนึ่งในจดหมายที่หม่อมคัทริน นามเดิมว่า เอกาเทรินา อิวาโนวา เดสนิตสกี หรือที่เรียกกันเป็นสามัญว่า แคทยา ชายาชาวรัสเซียในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ที่เขียนถึงพี่ชายคนเดียวที่อยู่ในรัสเซีย

คัดจากตอนหนึ่งของหนังสือ “วาทะเจ้านาย เล่าประวัติศาสตร์” โดย ศันสนี วีระศิลป์ชัย

อ่านเพิ่มเติม พระดำรัสสมเด็จฯ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ ต่อ “แคทยา” พระสุณิสาต่างชาติคนแรกก่อนตรัสขอแต่งงาน