พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ตรัสชมโกษาปาน “ราชทูตได้ปฏิบัติล้วนแต่ถูกใจเราทุกอย่าง…”

พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ต้อนรับ ออกพระวิสุทธสุนทร โกษาปาน ราชทูต สยาม และ คณะราชทูตอยุธยา
ภาพวาดในเหตุการณ์ ออกพระวิสุทธสุนทร (โกษาปาน) ราชทูต และคณะ นำเครื่องราชบรรณาการจากสยามออกมาวางต่อเบื้องพระพักตร์ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เมื่อได้เข้าเฝ้าออกใหญ่ ณ พระ ราชวังแวร์ซายส์ ประเทศฝรั่งเศส พ.ศ. 2229 (ภาพจากหนังสือมองประวัติศาสตร์ไทยผ่านศัสตราวุธ)

คณะราชทูตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่นำโดย “โกษาปาน” เป็นที่พอพระราชหฤทัยของ “พระเจ้าหลุยส์ที่ 14” และประทับใจชาวฝรั่งเศสเป็นอย่างยิ่ง เห็นได้จากเนื้อความพระราชสาส์นตอบของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงมีถึงสมเด็จพระนารายณ์มหาราชความว่า

“… เรามาสังเกตดูลักษณะมารยาทแห่งราชทูตของพระองค์นี้รู้สึกว่าเป็นคนรอบคอบ รู้จักปฏิบัติราชกิจของพระองค์ถ้วนถี่ดีมาก หากเราจะมิฉวยโอกาสนี้ เพื่อเผยแพร่ความชอบแห่งราชทูตของพระองค์บ้างก็จะเป็นอยุติธรรมไปเพราะราชทูตได้ปฏิบัติล้วนแต่ที่ถูกใจเราทุกอย่าง โดยแต่น้ำคำที่พูดออกมาทีไรแต่ละคำๆ ก็น่าดูปลื้มใจและน่าเชื่อทุกคำ…” (จากหนังสือ “วรรณกรรม ฟ. ฮีแลร์ : ปกิณกะ”, 2540)

สำหรับความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสนั้น เป็นที่ทราบว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงแต่งราชทูต เชิญพระราชสาส์นและเครื่องราชบรรณาการไปเจริญทางพระราชไมตรีตอบแทนพระเจ้าหลุยที่ 14 ซึ่งประกอบด้วย ออกพระวิสุทธสุนทร (โกษาปาน) ราชทูต, ออกหลวงกัลยาราชไมตรี อุปทูต และ ออกขุนศรีวิสารวาจา ตรีทูต มีเจ้าอาวาสวัดเดอลีอองเป็นล่าม คณะราชทูตเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่พระราชวังแวร์ชายเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2229 แล้วเดินทางกลับถึงกรุงศรีอยุธยาเมื่อเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2230

พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ต้อนรับ ออกพระวิสุทสุนทร หรือ โกษาปาน ราชทูต สยาม อยุธยา
ภาพลายเส้นรูปออกพระวิสุทสุนทร (ปาน) ราชทูตสยามและคณะเข้าเฝ้าถวายพระราชสาส์นแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ณ พระราชวังแวร์ซายส์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2229 (ภาพจากปฏิทินฝรั่งเศสปี 1687)

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่