18 ธ.ค. 2559: “ลัทธิอาณานิคม”

LIVE ทัวร์อดีตกับศิลปวัฒนธรรม “ลัทธิอาณานิคม” โดยอดิเทพ พันธ์ทอง 

*ข้ออภัยสัญญาณขาดตอนในช่วงที่ 1 และช่วงที่ 3 เนื่องจากกระแสไฟฟ้าตก