19 พ.ย. 59: “เครื่องราชกกุธภัณฑ์”

Live! ฟังสดทัวร์อดีตกับศิลปวัฒนธรรมเรื่อง “เครื่องราชกกุธภัณฑ์” ทาง FM 98.5 สปริงเรดิโอ

ดำเนินรายการโดย– อาทิตย์ ศรีจันทร์ และ อดิเทพ พันธ์ทอง