13 พ.ย. 59: “ธรรมเนียมพระบรมศพ”

Live ทัวร์อดีตกับศิลปวัฒนธรรม โดยอาทิตย์ ศรีจันทร์ และนิธินันท์ ยอแสงรัตน์ กับ 3 เรื่อง ใน ธรรมเนียมพระบรมศพ: “สดัปกรณ์”, “ของที่ระลึกในพระบรมศพ” และ “ลักพระศพ-ลักศพ”