12 พ.ย. 59: “คติพระนารายณ์ในสังคมไทย”

Live “ทัวร์อดีตกับศิลปวัฒนธรรม” โดยอาทิตย์ ศรีจันทร์ และอดิเทพ พันธ์ทอง คุยเรื่อง “คติพระนารายณ์ในสังคมไทย”