6 พ.ย. 2559: “ประวัติเพลงสรรเสริญพระบารมี”

Live! ทัวร์อดีตกับศิลปวัฒนธรรม ฟัง “ประวัติเพลงสรรเสริญพระบารมี” ทางคลื่น FM 98.5 สปริง เรดิโอ จัดรายการโดย – ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ และอดิเทพ พันธ์ทอง