29 ตุลาคม 2559: ตำนานพระโกศ 3 รัชกาล

Live (ชมสด)”ทัวร์อดีตกับศิลปวัฒนธรรม” ตำนานพระโกศ 3 รัชกาลโดยอาทิตย์ ศรีจันทร์ และศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ คลื่น FM 98.5 สปริงเรดิโอ