8 ตุลาคม 2559: “กบฏบวรเดช”

Live! ฟังสดๆทัวร์อดีตกับศิลปวัฒนธรรมเรื่อง “กบฏบวรเดช” มีจุดเริ่มต้นมาจากอะไร ใครคือคู่ขัดแย้ง ?

ดำเนินรายการโดย
– ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ
– อาทิตย์ ศรีจันทร์