1 ตุลาคม 2559: “วันชาติจีน-เทศกาลกินเจ-สีจิ้นผิง”

Live “ทัวร์อดีตศิลปวัฒนธรรม” ดำเนินรายการโดยศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ และอาทิตย์ ศรีจันทร์ คุยเรื่อง “วันชาติจีน”