24 กันยายน 2559: “โคตรวงศ์ทศกัณฐ์”

ทัวร์อดีตกับศิลปวัฒนธรรมโคตรวงศ์ทศกัณฐ์ช่วงที่ 1 ดำเนินรายการโดย ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ และ อาทิตย์ ศรีจันทร์