17 กันยายน 2559: “คติพระอินทร์”

ทัวร์อดีตกับศิลปวัฒนธรรมโดยศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ และอาทิตย์ ศรีจันทร์ คุยเรื่องคติพระอินทร์