10 กันยายน 2559: “ช้างบรรณาการ, พระพิฆเนศ”

“ทัวร์อดีตกับศิลปวัฒนธรรม” โดยศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ และอาทิตย์ ศรีจันทร์ คุยเรื่องช้างบรรณาการ