4 กันยายน 2559: “การออกเสียงภาษาไทย ในสมัยอยุธยา”

ทัวร์อดีตกับศิลปวัฒนธรรมพบกับ นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ และอาทิตย์ ศรีจันทร์ ในหัวข้อการออกเสียงภาษาไทย ในสมัยอยุธยาทาง FM 98.5 สปริงเรดิโอ