28 สิงหาคม 2559: “วังหน้า”

ทัวร์อดีตกับศิลปวัฒนธรรมโดยนิธินันท์ ยอแสงรัตน์ และอดิเทพ พันธ์ทอง คุยเรื่องวังหน้า” (ช่วงที่ 1 )