21 สิงหาคม 2559: “ภูเขาอัลไตกับประวัติศาสตร์ไทย”

Live (สด) ทัวร์อดีตกับศิลปวัฒนธรรม “ภูเขาอัลไตกับประวัติศาสตร์ไทย” โดยศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ และอดิเทพ พันธ์ทองบทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป