20 สิงหาคม 2559: “16 สิงหาคม วันสันติภาพไทย”

Live (ชมสด) รายการ “ทัวร์อดีตกับศิลปวัฒนธรรม” ช่วงที่1 พบกับ อ.ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ และ อาทิตย์ ศรีจันทร์ ในหัวข้อ 16 สิงหาคม วันสันติภาพไทย