13 สิงหาคม 2559: “เพลงค่าน้ำนมและประวัติเพลงค่าน้ำนม”

Live “ทัวร์อดีตกับศิลปวัฒนธรรม” พบกับ ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ และอาทิตย์ ศรีจันทร์ ในหัวข้อ “เพลงค่าน้ำนมและประวัติเพลงค่าน้ำนม” ทาง FM 98.5 สปริงเรดิโอ