ขรรค์ชัย-สุจิตต์ นำชมวัดพุทไธศวรรย์ จุดกำเนิดกรุงศรีอยุธยา

ตามรอย 2 กุมารสยาม ขรรค์ชัย บุนปาน – สุจิตต์ วงษ์เทศ นำชมวัดพุทไธศวรรย์ สถานที่สำคัญ จุดกำเนิดกรุงศรีอยุธยา (ออนแอร์เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560) 

ชม ขรรค์ชัย-สุจิตต์ นำชมเวียงเหล็ก วัดพุทไธสวรรย์ อยุธยา (ตอน 2)