เมืองเชียงใหม่ โยนก-ล้านนา-เจ้าดารารัศมี ชมพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์

รายการ ขรรค์ชัย-สุจิตต์ ทอดน่องท่องเที่ยว ตอน “เมืองเชียงใหม่ โยนก-ล้านนา-เจ้าดารารัศมี” พบกับ วิทยากรกิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ นำชม “พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์” ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่ วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561

https://www.facebook.com/MatichonOnline/videos/289442961683126/UzpfSTE0MDE2ODA2OTQ0NTkyNzoxNzk3NDY1NTQ3MDQ5NDk2/