พระประแดงมาจากไหน? สุจิตต์ วงษ์เทศ มีคำตอบ

พระประแดงมาจากไหน? สุจิตต์ วงษ์เทศ มีคำตอบ ส่วนหนึ่งจาก รายการ ขรรค์ชัย-สุจิตต์ ทอดน่องท่องเที่ยว ตอน บางกะเจ้า เมืองพระประแดง ปากทางอ่าวสยาม” พบวิทยากรพิเศษ ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามคำแหง และ ผศ.ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร ร่วมทอดน่องท่องเที่ยว ณ คุ้งบางกะเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561