ชุมชนเมืองยุคต้นอยุธยา 500 ปี ที่กรุงเทพฯ คลองบางหลวง

รายการ ขรรค์ชัย-สุจิตต์ ทอดน่องท่องเที่ยว ตอน “ชุมชนเมืองยุคต้นอยุธยา 500 ปี ที่กรุงเทพฯ คลองบางหลวง” ณ วัดกำแพงบางจาก พบ ผศ.ดร.ประภัสสร์ ชูวิเชียร คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร เจ้าของผลงาน ‘อยุธยาในย่านกรุงเทพ’ ร่วมทอดน่องนำชมวัดกำแพงบางจาก วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561