เมืองพิมาย รัฐเครือญาติอยุธยา และกัมพูชา ถิ่นเดิมบรรพชนกษัตริย์เขมร ผู้สร้างนครวัด, นครธม

Live “ขรรค์ชัย บุนปาน – สุจิตต์ วงษ์เทศ” ทอดน่องท่องเที่ยว ตอน เมืองพิมาย รัฐเครือญาติอยุธยา และกัมพูชา ถิ่นเดิมบรรพชนกษัตริย์เขมร ผู้สร้างนครวัด, นครธม ถ่ายทอดสดจาก เมืองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (15 สิงหาคม 2560)