ทำขวัญนาค ผี , พุทธ , พราหมณ์

“ขรรค์ชัย บุนปาน – สุจิตต์ วงษ์เทศ ทอดน่องท่องเที่ยว ตอน ทำขวัญนาค ผี , พุทธ , พราหมณ์
ทำความเข้าใจพิธี “บวชนาค” ประเพณีพื้นเมืองอุษาคเนย์ ไม่มีในอินเดีย 
ถ่ายทอดสดจาก วัดแก้วไพฑูรย์ (บางประทุนใน) เขตจอมทอง กรุงเทพฯ