ศรีอโยธยา : อดีตราชธานีสยามประเทศ

สโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนา “ศรีอโยธยา : อดีตราชธานีสยามประเทศ” (27 เมษายน 2017)

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม วิทยากร

วลัยลักษณ์ ทรงศิริ ดำเนินรายการ

ช่วงที่ 2