แผ่นดินพระเจ้าเสือ และตำนานพันท้ายนรสิงห์

สโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนาประจำเดือนเมษายน 2559 “แผ่นดินพระเจ้าเสือ และตำนานพันท้ายนรสิงห์”

โดยรศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ และศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ ดำเนินรายการ