ขัตติยนารีแห่งราชสำนักศรีอยุธยา

สโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนาประจำเดือนสิงหาคม 2559 เรื่อง ขัตติยนารีแห่งราชสำนักศรีอยุธยา 

โดย รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ นิธินันท์ ยอแสงรัตน์ ดำเนินรายการ

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป