สุนทรภู่ : อาลักษณ์เจ้าจักรวาลกับตำนานนักเลงกลอน

สโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนา ประจำเดือนมิถุนายน 2559 “สุนทรภู่ : อาลักษณ์เจ้าจักรวาลกับตำนานนักเลงกลอน” 

โดยศาสตราภิชานล้อม เพ็งแก้ว และบุญเตือน ศรีวรพจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมศิลปากร