สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ ๕ กับปัญหาเอกราชสยาม

Live (สด) ศิลปวัฒนธรรมเสวนา สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ กับปัญหาเอกราชสยาม

โดย ไกรฤกษ์ นานา นักประวัติศาสตร์ คอลัมนิสต์ประจำศิลปวัฒนธรรม และ ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ ผู้ดำเนินการเสวนา