ธรรมเนียมพระบรมศพ และพระศพเจ้านาย สมัยรัตนโกสินทร์

สโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

หัวข้อ “ธรรมเนียมพระบรมศพ และพระศพเจ้านาย สมัยรัตนโกสินทร์”

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ และ ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ ดำเนินรายการ